2112020pripojse

Nedělníček

NEDĚLE 7. ÚNORA 2021

TÉMA: MASOPUSTNÍ REJ

1.POHÁDKA: DIVADLO KEJKLE "MASOPUSTNÍ POHÁDKA”

Než přijde masopustní úterý a obchůzky koledníků, budete už milé děti vědět, jakou
maškaru si vybrat a co připravit koledníkům, až zaťukají na Vaše okno.

2. VÝTVARNĚ – TVOŘIVÉ DÍLNY:

KARNEVALOVÁ MASKA

3. TANEČNÍ LEKCE:

MASOPUSTNÍ TANEČEK

Všechny virtuální Nedělníčky naleznete v tomto seznamu, stačí jen kliknout!